Vitajte v MIAGe

Pre zlepšenie úrovne služieb dodávateľov METRO sme zaviedli elektronickú formu otázok.

Čím úplnejšie informácie nám poskytnete, tím lepšie umožníte príslušnému tímu METRO zodpovedať Vaše otázky. S Vášmi osobnými údaji budeme zaobchádzať striktne v súladu so smernicami METRO GROUP o ochrane dát.

Ich užitie bude slúžiť iba na interné účely a nebudú poskytované tretím stranám.

Pred tým, než odošlete vašu otázku vyberte prosím správne krajinu, do ktorej dodávate váš tovar: