Imprint / Objavio

Metro International AG

Uprava MUP-a:

Vincent Kisker (glavni izvršni direktor),
Bruno Leiseder (glavni financijski direktor),
Markus Trinkler (šef prodaje)

 

Predsjednik Nadzornog odbora:

Michael Bouscheljong

 

Adresa:

Neuhofstrasse 4
6340 Baar
Švicarska
Telefon: +41 41 768 77 33
E-pošta: dataprotection@miag.com

 

Trgovački registar

Trgovački registar Zug CHE-106.918.894

 

Porezni broj

CHE-106.918.894 MWST